Zwrot za bilety i ryczałty samochodowe to dobra wola szefa

Czy szkoła ma zwracać za bilety miesięczne wszystkim nauczycielom, którzy dojeżdżają do pracy autobusem? Czy nauczyciel dojeżdżający do pracy własnym samochodem ma prawo do ryczałtu?