Zwierzęta sygnalizowały trzęsienie ziemi na kilka godzin przed wstrząsami

Najpierw w niewytłumaczalny sposób
spadał poziom wody w stawie i na ulice wyległy tysiące ropuch. Na
kilka godzin przed trzęsieniem ziemi zwierzęta w zoo zachowywały
się dziwnie.