Związki walczą o nową listę chorób zawodowych

Różne branże coraz częściej próbują wpłynąć na zmianę wykazu
chorób zawodowych. Listonosze chcieliby, aby uznano za nią? pogryzienie przez psa