Związek zawodowy broni tylko osoby z wykazu, jaki przekazał przedsiębiorcy

Współdziałaj z działającymi w firmie związkami zawodowymi, ale musisz wiedzieć, który reprezentuje zatrudnionych u ciebie pracowników