ZUS kontroluje na chorobowym

W pierwszym kwartale 2008 r. lekarze orzecznicy ZUS
skontrolowali 63 tys. osób
na zwolnieniach lekarskich