Żołnierz też musi się zająć dzieckiem

Gdy oboje rodzice są żołnierzami zawodowymi,
to jedno z nich powinno mieć prawo do zwolnienia od służby na opiekę nad potomkiem