Zlecenie na urlopie bezpłatnym jest często wolne od składek

Za podwładnego korzystającego u nas z urlopu bezpłatnego na czas intratnej pracy w innej firmie, którego przyjmiemy na zlecenie, nie odprowadzamy składek z tytułu tej umowy cywilnej