Zepsuć publiczną zabawkę

Czy gdyby dyrektor sieci energetycznych w Polsce był z ugrupowania wrogiego Platformie, to partia ta złożyłaby projekt ustawy zwalniającej emerytów i rencistów od opłat za światło? ? zastanawia się Maciej Rybiński