Zawieszenie układu powoduje utratę świadczeń

Kiepska kondycja firmy uzasadnia czasowe pozbawienie pracowników nagród jubileuszowych