Zastępcze wolne na liście obecności

Jak wolny dzień, np. 2 maja, udzielony w zamian za sobotnie święto narodowe, zaznaczyć w liście obecności?