Zasady płacy powinny być zrozumiałe

Pracownik może podważyć firmowy regulamin wynagradzania,
gdy wystąpi do sądu z konkretnym roszczeniem pieniężnym