Zamieszanie wokół finansowania leczenia reumatyzmu

Stowarzyszenia reumatyków domagają się od minister zdrowia Ewy Kopacz unieważnienia decyzji prezesa NFZ Jacka Paszkiewicza, nakładającej na lekarzy obowiązek rozpoczynania terapii reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) lekiem wskazanym przez Fundusz.