Zagraniczne świadectwo pracy tłumaczy zatrudniony

Pracownik doniósł świadectwo pracy w języku czeskim. Na kim spoczywa obowiązek przetłumaczenia tego dokumentu na język polski?