Zabraknie pieniędzy na aktywizację bezrobotnych

Ministerstwo Pracy planuje duże zmiany w finansowaniu walki z bezrobociem. Powiatowe urzędy pracy otrzymają w przyszłym roku dwa razy mniej pieniędzy