Z ziemi polskiej do izraelskiej

Wielonarodowa Rzeczpospolita rozpadła się nie na cztery, ale na pięć państw. Polskę, Litwę, Ukrainę, Białoruś… i Izrael. To polscy obywatele zakładali na Bliskim Wschodzie żydowskie państwo