Z przejętego funduszu socjalnego korzysta cała załoga

Kupując oddział firmy wraz z pracownikami, otrzymujesz też zwykle stosowną część funduszu socjalnego. Udzielasz z niego pomocy wszystkim osobom
u ciebie zatrudnionym, a nie tylko przejętym