Wymówienie przesłane listem może wpędzić firmę w kłopoty

Jaką datę rozwiązania umowy o pracę należy przyjąć, gdy pismo o rozwiązaniu stosunku pracy doręczamy pracownikowi pocztą?