Wykluczeni z trudem wracają na rynek pracy

Aktywność zawodową wielu osób zdolnych do pracy ograniczają przepisy i brak rozwiązań, które zachęcałyby je do podejmowania zatrudnienia