Wykazujemy składki za prowadzących działalność w formularzach ubezpieczeniowych

Jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą, musisz w ZUS złożyć dokumenty zgłoszeniowe jako płatnik składek oraz zgłosić się do ubezpieczeń, a także za każdy miesiąc opłacać należne składki