Wsparcie dla związków zawodowych bez VAT, ale wydatki powinny być kosztem

Obowiązki przedsiębiorcy. Pracodawca musi zapewnić warunki do działania przedstawicielom pracowników. Taki obowiązek wynika z przepisów