Wolność

Tylko w Ameryce państwo liberalne idzie w parze
z demokracją. Historia Europy zna wiele przykładów despotycznego ludowładztwa, a i dziś demokracja rozsadza porządek społeczny. Istota tego zjawiska, podobnie jak totalitaryzmu, domaga się refleksji religijnej – tekst Alain’a Besancona