Wolą załatwiać sprawy przy kawie

Pełnomocnik rządu ds. walki z korupcją przyznaje,
że obecna ustawa lobbingowa to fikcja