Wojsko chroni przed zwolnieniem z pracy

Pracownikowi, który musi zasilić szeregi polskiej armii, firma powinna zapewnić powrót na zajmowane dotychczas stanowisko