Wałęsa przekazał Szuszkiewiczowi statuetkę gołębia

Były przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi
Stanisław Szuszkiewicz odebrał w poniedziałek w Gdańsku z rąk
Lecha Wałęsy statuetkę gołębia, przyznawaną za zasługi w walce o
prawa człowieka.