W skróconym tygodniu pracy płacimy jak za pełny wymiar

Osobie zatrudnionej w takim systemie nie wolno zlecać pracy dłuższej,
niż to wynika z jej angażu oraz wymiaru przypisanego
dla systemu podstawowego