W rozliczeniach z PFRON warto wybrać ryczałt

Działający w branży usługowej powinni dofinansowania i refundacje składek, jakie otrzymują na niepełnosprawnych w stopniu lekkim, rozliczać ryczałtem. Stracą na metodzie jednostkowych podwyższonych kosztów, bo nie zawsze je wykażą