W cieniu starszego brata

Posiadanie rodzeństwa znacząco wpływa na bieg życia. Starsze może zmniejszyć szanse na własne potomstwo, młodsze sprawi, że będziemy bardziej odpowiedzialni