W angażu najlepiej jest podać wynagrodzenie netto

Aby zapobiec problemom w rozliczaniu składek i podatków, w umowach o pracę określamy pensje w kwotach brutto. Inaczej musielibyśmy stworzyć dodatkowy algorytm przeliczeniowy w systemie płacowym