Uwagi KE do polsko-ukraińskiej umowy o małym ruchu granicznej

Komisja Europejska ma zastrzeżenia do umowy
o małym ruchu granicznym między Polską a Ukrainą. Stanowisko
zostało przesłane MSZ w ubiegłym tygodniu.