Ustal, czy będziesz dysponował utworem pracownika

Zawierając z podwładnym umowę o pracę, powinieneś zatroszczyć się o klauzule regulujące stosunki w zakresie prawa autorskiego. W wielu
zawodach twórczy wkład zatrudnionego w pracę
może stanowić istotny element takiego kontraktu