Urzędnicy z urzędów pracy bez pracy

Urzędy pracy muszą w przyszłym roku zwolnić część swoich pracowników. Wszystko dlatego, że rząd ograniczył wydatki na walkę z bezrobociem