Ubezpieczenia społeczne także na czas szkoleń

Osoba długotrwale bezrobotna, która zdecyduje się na uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez centrum integracji społecznej, na czas szkolenia traci swój status, ale później może ponownie zarejestrować się w urzędzie pracy.