TW walczy o odszkodowanie

Jan Maria Kajkowski chce rekompensaty za internowanie, choć podpisał zobowiązanie do współpracy z SB