Trzy kolory Francji i pomarańczowy

Lata 80. były czasem niespodzianek i pięknej gry. Wreszcie trafiły na swój czas Francja
i Holandia, drużyny, które wcześniej w wielkich turniejach bywały efektowne, ale nigdy zwycięskie