Trudno jest rozliczyć delegację wykonawcy

W podróż służbową możemy również wysłać zleceniobiorcę. Od zwracanych mu z tego tytułu kwot zwykle pobieramy składki, a podatki ? pod warunkiem
że nie przekraczają limitów z rozporządzenia