To szef musi udowodnić, że nie dyskryminuje podwładnego

Czy stosowanie różnego wynagrodzenia w stosunku do osób zajmujących jednakowe stanowiska pracy a różniących się płcią może być uznane za dyskryminację w zatrudnieniu?