Szybkie wymieranie zwierząt

W ciągu ostatnich 35 lat
o jedną czwartą spadła liczba gatunków zamieszkujących Ziemię ? twierdzi WWF