Szwecja w szoku

Szwedzka telewizja
publiczna po raz pierwszy
zdecydowała się na przeprowadzenie transmisji
z pogrzebu zamordowanego dziecka