Szef w spółce państwowej musi wiedzieć więcej

Kandydaci na członków zarządu w spółkach Skarbu Państwa muszą się wykazać większą niż dotychczas wiedzą z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem