Sybiracy spod Monte Cassino na Jasnej Górze

Sybiracy, kombatanci spod Monte Cassino
oraz działacze represjonowani w stanie wojennym przybyli na Jasną Górę. Biskupi dziękowali im za dary wolności i
wierności, z których korzysta współczesne pokolenie.