Spółki były warunkiem oddłużenia szpitali

Rozmowa z Krzysztofem Grzegorkiem, wiceministrem zdrowia, jednym z autorów koncepcji przekształcenia lecznic