Spada popyt na pracowników

Ekonomiści szacują, że pod koniec roku będzie ponad 2 miliony osób bez pracy