Służby mają mobilizować do podejmowania zatrudnienia

Ministerstwo Pracy chce podnieść wysokość świadczeń dla bezrobotnych. Tłumaczy, że w ten sposób wzmocni ich motywacyjny charakter. Wprowadzi też wyższe stypendia szkoleniowe