Sejmowa komisja zaakceptowała kandydatów do Komitetu Regionów UE

Sejmowa komisja do spraw UE pozytywnie zaopiniowała czterech polskich kandydatów do Komitetu Regionów Unii Europejskiej – instytucji, która konsultuje wszystkie decyzje UE związane z polityką regionalną.