Samorządy i ministrowie mogą zawierać ponadzakładowe układy zbiorowe jeszcze do końca 2008 r.

Senat przyjął nowelizację Kodeksu pracy zakładającą możliwość zawierania z pracownikami ponadzakładowych układów zbiorowych przez ministrów i organy samorządu terytorialnego po 2008 roku.