Rynek pracy dla kobiet wymaga elastyczności

Kobiety, które nierzadko zajmują kluczowe stanowiska w firmach, ciągle znacznie częściej niż mężczyźni rejestrują się jako osoby bezrobotne.