Ryczałt za dozór skazanych zwiększa inne wynagrodzenia

Dodatkowa pensja, jaką płacimy pracownikom sprawującym kuratelę nad skazanymi na kary ograniczenia wolności lub wykonania prac społecznie użytecznych, wchodzi do podstawy wymiaru innych świadczeń