Ruś ? ziemia Batu i kaana

Proces podboju Rusi przez Mongołów nie zakończył się wraz z wyprawą Batu-chana.