Robotników nie wolno angażować według zadań

Po porozumieniu z pracownikiem
możesz ustalić wykonanie powierzonych zadań,
ale musi się on z nimi uporać w ciągu ośmiu
godzin dziennie