Rezygnacja z funduszu socjalnego możliwa, ale niełatwa

Czy wolno się uchylić od obowiązku tworzenia funduszu socjalnego?